Mange sykdommer kan behandles bra med vestlig medisin, men ikke alle.
Tradisjonell kinesisk medisin kan være et nyttig supplement i mange tilfeller.

Hva er Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM)?

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er opprinnelig erfarings medisin. Over mange tusen år har det utviklet seg til en stor medisinsk vitenskap. TKM undervises på mange universiteter i Kina, USA, og Europa (München)

I Europa finnes det en master universitetsutdannelse for leger i tradisjonell Kinesisk medisin, med mye praksis: Teknisk universitet München (hvor jeg har tatt min master utdannelse i TKM for leger).

I tillegg har jeg tatt 1 år full-tids utdannelse ved Universitet i Shanghai for Tradisjonell Kinesisk Medisin.

Tradisjonell Kinesisk Medisin omfatter i min praksis:

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) ble utviklet i Kina for minst 2000 år siden, og modernisert siden 1956. Kinesisk medisin har derfor veldig lang erfarings-historie (”empiri”). TKM er fleksibel, og henter/integrerer også kunnskap og behandlinger fra vestlig medisin. I Kina praktiseres TKM side om side med vestlig medisin i topp sykehus.

Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai, China.

TKM blir også brukt i mange fremstående Amerikanske topp-sykehus. Her er noen få eksempler:

MD Anderson Cancer Center – Houston, Texas, USA

Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, New York, USA

Virker Tradisjonell Kinesisk Medisin?

Selvfølgelig virker TKM! Hvis det ikke fungerte hadde det forsvunnet for lenge siden.
Tradisjonell Kinesisk Medisin har eksistert i mer enn 2000 år. Det er derfor veldig omfattende erfaring med Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM). Det er også mange vitenskapelige studier, som beviser at TKM hjelper.

Leger kan i dag ta master utdannelse i tradisjonell kinesisk medisin ved mange universiteter i Kina, og i Europa ved Tysklands mest fremstående universitet: Tekniske Universitet München.

Skepsis til Tradisjonell Kinesisk medisin

Mange leger er skeptiske til Tradisjonell Kinesisk Medisin og ser på det som kvakksalveri (”Kvakksalveri loven eksisterer ikke for ingenting”). Jeg forstår det veldig godt og var selv fram til 2008 MEGET negativ til ”urter og nåler”. Men Tradisjonell Kinesisk Medisin er IKKE kvakksalveri når det tilpasses og brukes av seriøse, TKM utdannede leger.

Dessverre finnes det (etter min erfaring) useriøse aktører i den alternative sektor. Dødstilfelle (hjertetamponade), perikarditt, farlig blodtrykkssenkning (glomus caroticum punktering) og lungepunktering, forårsaket av såkalte ”akupunktører” har skjedd, også i Norge. Det finner jeg skremmende!

Etter min mening skulle det vært forbudt ved lov at folk (nesten uten utdannelse) kan kalle seg ”akupunktør” og bruke nåler til behandling av godtroende mennesker.