Diagnostikk og behandlinger - Dr. Med. Jan Baak AS

Diagnostikk og behandlinger

Diagnostikk

Første konsultasjon, tar mellom 30-90 minutter

Varigheten av første konsultasjon avhenger sterkt av helseplagene dine. Jeg tar meg god tid, men jobber også effektivt.

 1. Først må jeg (som enhver lege) diagnostisere dine helseplager.
  Anamnese: grundig samtale om din
  – sykdomshistorie,
  – helseplager og
  – detaljerte spørsmål om alle organsystemer.
  – Jeg stiller også mange spørsmål som er typisk for Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), og
  – svarer deg på spørsmål som du har.
  – Jeg trenger også å forstå din sosiale bakgrunn, familie- og arbeidssituasjon, tidligere sykdommer, ulykker og evt. traumatiske opplevelser.
 2. Fysisk kroppsundersøkelse: puls, hud, hjerte, lunger, lever, milt, mage, munn, ører, øyne, temperatur og blodtrykk
 3. TKM-undersøkelse: puls, tunge, fingre og hender, og resten av kroppen
 4. Første gang tar jeg, ved behov, laboratorieundersøkelse
  – Blodprøve
  – Ved indikasjon på undersøkelse av urin og avføring
  – Ved indikasjon på radiologisk undersøkelse
  – Deretter gir jeg deg et sammendrag av mine diagnoser og funn og vi diskuterer en behandlingsplan
 5. kort behandling
 6. resept eller medisiner
 7. Vi avtaler neste konsultasjon
 8. Betaling, med betalingskort. Hvis det er videokonsultasjon, får du faktura som du betaler samme dag

  Oppfølges besøk, 20-60 minutter

  1. Alltid anamnese som ovenfor, men kortere. Legen gjentar dine helseplager, og spør hvordan det går nå.
  2. Jeg undersøker alltid TKM-puls og -tunge.
  3. diskusjon av laboratorieresultater
  4. ny laboratorieforskning
  5. Fysisk undersøkelse
  6. Diskusjon om diagnoses og behandlingsplan
  7. Behandling
  8. resept for medisiner
  9. Vi avtaler neste konsultasjon
  10. Betaling

  Hva er tradisjonell kinesisk medisin (TKM)?

  Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er opprinnelig erfaringsbasert medisin, som er minst 2000 år gammel og har blitt modernisert siden 1956. TKM har utviklet seg gjennom årene til en viktig medisinsk vitenskap av høy kvalitet.

  Tradisjonell kinesisk medisin blir undervist ved følgende universiteter i Europa og Kina, blant andre:

  Prinsipper bak behandlinger er, at det ikke er bare sykdommen, men hele pasienten som må leges. Dette gjøres ved å gjenopprette (forstyrret av sykdom) balansen mellom ‘kroppsenergi’ («immunitet, forsvar») og syk makende («patogene») faktorer. Behandlinger er ofte ledsaget av urteblandinger, men akupunktur, ernæringsråd og massasje er også ofte inkludert i denne behandlingen.

  Europa

  I Europa har det vært en TKM-utdannelse på universitetet utelukkende for leger siden 2012 på det internasjonalt høyest rangerte universitetet i Tyskland, det tekniske universitetet i München (TUM). Her får legene et masterprogram i tradisjonell kinesisk medisin med grundig teoriundervisning og mange praktiske øvelser.

  Kina

  I Kina er det et TKM-universitet i nesten alle større byer. TKM masterprogrammet er 5 år.

  På nesten alle gode sykehus gis TKM ofte ved siden av og sammen med vestlig medisin, f.eks. i Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai, Kina, Ruijin University hospital Sanghai og mange andre.

  Hvorfor tradisjonell kinesisk medisin?

   

  Mange sykdommer kan behandles godt med vestlig medisin, men vestlig medisin er ikke tilstrekkelig for alle sykdommer.

  Tradisjonell kinesisk medisin kan være veldig nyttig i mange tilfeller, hvor vanlig vestlig medisin IKKE virker bra. Det er ikke uten grunn at den brukes overalt i Kina, og i flere tiår også på de beste amerikanske sykehusene!

  Jeg bruker vanlige diagnostikk og terapimetoder som alle andre leger og allmennleger bruker. I tillegg til dette tilbyr jeg også lokalbehandlinger og generelle behandlinger for plager som mange leger i dag raskt henviser til en spesialist på et sykehus.

  I mini praksis får du derfor rask, effektiv og personlig hjelp.

  Jeg er fastlege og medisinsk spesialist i klinisk patologi og er særlig analytisk, vitenskapelig innstilt.

  Jeg benytter alle nyttige, ordinære undersøkelses- og behandlingsmetoder.

   I tillegg til å være fastlege og klinisk patolog er jeg også spesialist i tradisjonell kinesisk medisin (TKM).

  Derfor stiller jeg også kinesisk medisinske spørsmål, undersøker den tradisjonelle kinesiske medisinske puls, og gjør også TCM TKM tunge og kroppsdiagnostikk.

  Når vi i tillegg snakkerom dine personlige- og sosiale forhold, samt om kosthold og mosjon, får vi et helhetlig bilde av alt som kan ha betydning for din sykdom.

  Hvordan fungerer tradisjonell kinesisk medisin (TKM)?

  Prinsippet bak kinesisk medisin er å ikke kun å kurere sykdomsårsaker, men også at pasienten helhetlig behandles og helbredes.

  TKM jobber med å forbedre kroppsenergien, slik kan vi behandle utmattelse og styrke motstandskraft og immunitet. Dette gjøres ved å gjenopprette balansen (forstyrret av sykdom) mellom de forskjellige typer ‘kroppsenergi’. Vår kroppstemperatur er normalt ca. 36-37 grader, og det er  da at alle kjemiske prosesser i kroppen fungerer best. Men i Norge er temperatur vanligvis mye lavere (for eksempel, hjemme er det 19-21 grader). Vår kropp må derfor hele tiden bruke mye energi for å holde oss på 36-37 grader. I andre land kan det være 40-45 grader, og da må kroppen hele tiden kjøles ned. Det tar mye energi å varme opp og kjøle ned. Mat blir omdannes og lagres til for eksempel karbohydrater eller fett. Disse blir «forbrent» (omdannes) til varmende eller kjølende energi. Balanse mellom disse 2 energi-typer er veldig viktig for helsa.

  Terapi  kan også være å løsne stagnerte muskler og sener og oppheve blokkeringen av blod-, lymfe- og energi-strøm. Vi alle vet, at stagnering av blod i hjertemuskelblodkar gir sterke smerter (angina pectoris) eller infarkt. Det er derfor meget viktig for helsa at blod, lymfe, elektrisitet og andre energi former strømmer ordentlig. Slik kan den helhetlige energien strømme fritt.

  TKM behandlinger utføres hovedsakelig med urteblandinger, men også med ernæringsråd, diett, akupunktur, massasje og andre metoder for å forbedre blod,  lymfe og elektrisitetsstrømmen.

  TKM jobber også med å kaste ut sykmakende («patogene») faktorer.

  TKM har alltid vært en ekstremt rasjonell behandlingsmetode. Ny kunnskap og ferdigheter har over mange århundre blitt innpasset om og om igjen. TKM er en fleksibel behandlingsmetode, og innlemmer kunnskap og behandlinger fra vanlig vestlige medisin.
  TCM har slik utviklet seg til en viktig medisinsk vitenskap av høy kvalitet. I løpet av de siste 20 årene har det også blitt lagt til mye grunnleggende vitenskapelig forskning, som støtter TKM, deriblant store vitenskapelige studier. Dette bekreftes også i store vitenskapelige studier.
  TKM undervises ved mange universiteter i Kina, så vel som i USA.

  På hvilke sykehus brukes TKM?

  Her er noen eksempler.

  Kina

  • På nesten alle de viktige og ledende moderne vestlige universitetssykehus
  • På nesten alle sykehus som ikke er universitetssykehus
  • På spesialiserte TKM-universitetssykehus
  • På spesialiserte TKM-sykehus, som ikke er universitetssykehus
  • I mange poliklinikker, som blir betalt av den kinesiske regjeringen

  Storbritannia

  • Royal Marsden NHS Foundation Trust, London
  • Lister Hospital, London
  • Mange andre sykehus

  USA

  • På nesten alle amerikanske toppsykehus, som for eksempel:
  • MD Andersen Cancer Center, Houston, Texas
  • Johns Hopkins University Medical Institutions, Baltimore, Maryland
  • Sloan Kettering Cancer Center, New York, New York
  Og også i mange andre sykehus og mange andre land

  Fungerer TKM?

   TKM har eksistert i over 2000 år og høstet uvurderlige erfaringer rundt helseplager og sykdommer gjennom tidene.

  Et stort antall vitenskapelige studier støtter også TKM som en behandlingsmetode som fungerer. Studier av TKM, med sterke beviser for positive virkninger etter Verdens helseorganisasjon (WHO) kriteria er publisert.

  Som vestlig medisinsk lege var jeg tidligere svært skeptisk til TKM, og i flere tiår sterkt negativ til alle former for «alternative medisin». Min familie, venner og nære kolleger på sykehuset i Stavanger kan bekrefte dette. Jeg har alltid vært sterkt vitenskapelig tenkende («bevis, bevis!»). Etter 5 år som TKM lege, ville jeg derfor samle bevis på at mine behandlinger virker. Jeg ba derfor pasienter som kom for første gang i årene 2013 – 2015, om å fylle ut et anonymt spørreskjema undersøkelse. Åtte uker etter første behandling vurderte de igjen sine medisinske plager for å sjekke utviklingen. Pasientene hadde i gjennomsnitt opplevd symptomer i 14 år før behandling hos meg startet. Resultater var veldig bra, som figur viser.

  Studie #2: Behandlingsresultatene var igjen veldig gode!

  I en oppfølgingsstudie utført av mastergradsstudent Dr. Lindberg, ved universitetet i Ås ble en annen pasientgruppe fra de neste 3 år (2016 til og med 2018) undersøkt. Behandlingsresultatene var enda bedre. De fleste pasientene ble betraktelig bedre eller helt friske i tidsrommet 1 til 2 måneder etter behandlingsstart. 12 måneder etter behandlingsstart hadde de aller fleste fortsatt lite/ingen plager.
  Også i denne gruppe hadde de fleste pasienter opplevd langvarige plager før de kom til første behandling.

  Studie #2: Behandlingsresultatene var igjen veldig gode!

  I en oppfølgingsstudie utført av mastergradsstudent Dr. Lindberg, ved universitetet i Ås ble en annen pasientgruppe fra de neste 3 år (2016 til og med 2018) undersøkt. Behandlingsresultatene var enda bedre. De fleste pasientene ble betraktelig bedre eller helt friske i tidsrommet 1 til 2 måneder etter behandlingsstart. 12 måneder etter behandlingsstart hadde de aller fleste fortsatt lite/ingen plager.
  Også i denne gruppe hadde de fleste pasienter opplevd langvarige plager før de kom til første behandling.

  Er tradisjonell kinesisk medisin trygg?

  Når behandlingen blir gjort etter retningslinjer som undervises på spesialiserte universiteter, er den absolutt trygg. I 1997, etter 25 år med grundige undersøkelser, godkjente den amerikanske Food and Drug Adminstation (FDA, mat- og medisinadministrasjonen) akupunktur som medisinsk praksis.

  Akupunktur har svært få bivirkninger, forutsatt at den blir utført av sertifiserte leger.

  Hva kan jeg gjøre for deg?

  Kontakt oss for å diskutere mulighetene eller avtale direkte via mitt online avtalesystem.

  KontaktGjør en avtale