Priser Behandlinger og Konsultasjoner per 1. januar 2019

  • Klinikk tider: mandag-fredag 9:00-16:00, i klinikk i Tananger eller Sandefjord.
  • Utenom disse tider eller på andre plasser (bare etter skriftlig avtale): 50% dyrere, pluss reisetid (per 30 minutter 600 kr og reisekostnader (4,1 kr per kilometer).
  • På kveld, i helg eller på vanlig norske festdager bare for nødsituasjon/heftige akutte plager, etter telefonisk avtale.

 

 

Pris (NOK)

Første konsultasjon og evt. behandling, 30-45 minutter

1975

Første konsultasjon og evt. behandling, >45 minutter, per 15 minutter

525

Oppfølges behandling per 30 minutter eller deler derav

975

Øreakupunktur

400

Andre addisjonelle behandlingstyper (kopping, elektro-akupunktur, fotsone terapi, ear candle, tuina massasje, diett eller kroppsaktivitet rådgiving, injeksjoner)

Fra 200

Resept

100

Cytologisk prøvetakning og post sending

150

Laboratorie undersøkelse

Kostpris

Utskrift av medisinsk historie

150

Hensvisning til specialist eller radiologi; informasjon til fastlege

150

Hensvisning blodundersøkelse

50

Email, whatsapp eller telefon konsultasjon for kort informasjon og spørsmål per 5 minutter

150

 

  • Betaling etter behandling med betalingsterminal og vanlig norsk betalingskort, mot kvittering. INGEN KREDITT KORT. Ved betaling via bank, 150 kr ekstra for faktura.
  • Avtaler kan kanselleres uten kostnader minst 14 arbeids dager før avtalt arbeidsdag, ved email til info@drjanbaak.no eller sms til 40076179, før kl 15.00. Kansellering er bare gyldig etter sms eller email bekreftelse av Dr. Baak.
  • Ved kansellering etter 14 arbeidsdager før avtalt arbeidsdag, må betales full pris.
  • Behandlinger 9 måneder eller lengere etter siste behandlingen gjelder som første time.