12. Kardiologi - Dr. Med. Jan Baak AS

Kardiologi

Kardiologi endokarditt sepsis nyresvikt hjertesvikt

Kvinne 56 år

Etter lengre tids nedsatt helse, ble jeg i juni 2018 alvorlig syk, og innlagt på sykehus. Jeg hadde da utviklet sepsis og alvorlig nyresvikt. Alle kroppens organer var affisert, med hjertesvikt, vann i lunger og store ødemer i kroppen. Årsaken til var utfordrende å finne, men etter en tid klarte legene å finne antibiotika som begrenset og reduserte infeksjonen. Jeg hadde daglige undersøkelser, og det ble tatt et utall biopsier samt drenbehandling for å tømme lunger og buk for væske. Etter 5 uker var jeg hjemme noen få dager i påvente av innleggelse på Rikshospitalet for videre vurdering. Jeg var fortsatt dårlig, og kroppen var svært svekket. Jeg fikk gjennom en nabo tips om å kontakte Dr. med. Jan Baak. Jeg var først skeptisk, mest fordi jeg var syk og sliten, men tenkte at jeg hadde alt å vinne. Etter en grundig samtale og undersøkelse, kunne han fastslå en rekke ting, og behandlet meg med medisinsk akupunktur og urtemedisin. Jeg fikk umiddelbar effekt av behandlingen. Puls og hjerterytme roet seg, med en markant og målbar effekt. Kroppen ble også mer avslappet og jeg fikk sove på natten. Det beste var at effekten av behandlingen vedvarte over tid. Nytt besøk med akupunktur behandling dagen etter. Baak understreket viktigheten av å følge Rikshospitalets anbefalinger når jeg kom dit, og tilbød å fortsette støttebehandling med TKM urtemedisiner og medisinsk akupunktur. Leger ved Rikshospitalet kunne konstatere at jeg hadde behov for operasjon da betennelsen hadde satt seg på hjertets mitralklaff. I påvente av operasjon ble jeg sendt tilbake til lokalsykehuset for ny antibiotikabehandling frem til operasjonsdato. Etterhvert fikk jeg lov å bo hjemme, med daglig behandling på sykehuset. Etter hjerteoperasjon på Rikshospitalet (åpen brystkasse) og påfølgende sykehusopphold på lokalsykehuset ble jeg umiddelbart satt på ny antibiotikakur 6 uker.

Baak har fulgt meg i hele sykdomsprosessen og rekonvalesensen.  Behandlingene har styrket meg, gitt smertelindring og tilheling av organer, nerver og vev. Jeg er sikker på at TKM har gitt en raskere tilfriskning enn jeg ellers kunne forventet. Jeg er overbevist om at jeg helsemessig ville vært et annet sted uten Dr. Med. Jan Baak´s behandlinger.