16. Kreft - Dr. Med. Jan Baak AS

Kreft

Bivirkninger av cellegift

Mann, 62 år

I januar 2019 fikk jeg diagnosen brystkreft. Jeg fikk kirurgi og cellegift etterpå. Allerede fra begynnelsen av prosessen har jeg blitt behandlet av Dr. Baak med kinesisk urteterapi og akupunktur. Jeg fikk også behandling under forberedelse til operasjonen og etterpå. Etter operasjonen kom jeg meg raskt igjen. Til tross for anestesien, forble hodet mitt også veldig klart. Under cellegift tilpasset Baak alltid TCM-medisinene og akupunkturen til kreftstadiet, til bivirkninger av behandlingen og til symptomene jeg hadde. Jeg fikk noen bivirkninger, men de var enkle å behandle med TCM. Som et resultat har jeg aldri vært en “ekte pasient”. Jeg har hatt begrenset energi, men jeg kom meg veldig godt igjennom. På sykehuset viste blodprøver aldri unormale verdier for lever og nyrer. Dette betyr at det ikke er noen permanent skade. Tusen takk, Dr. Baak for veiledning gjennom hele perioden.